View Full Version: Phan mem doc file duoi chm

Incofriends > Time to remeber > Phan mem doc file duoi chm


Title: Phan mem doc file duoi chm


Nhungnhe - April 2, 2008 04:09 PM (GMT)
Các bác ơi,

Chẳng là em đang t́m đọc một số tài liệu (nói thẳng ra là truyện). Khi em download về máy và cởi nén th́ ra một loạt các file đuôi là chm.

Em không mở được những file này.

Bác nào biết phần mềm đọc cái file này hoặc cách đổi đuôi....th́ bày cho em với!
Em xin cảm ơn các bác!~

chaunam - April 9, 2008 03:22 AM (GMT)
File .chm có thể đọc đuợc bằng Microolap CHM reader hoặc CHM eBook Reader for Pocket PC. Down tại softpedia.com hoặc để đọc trên máy tính http://tinyurl.com/2q6rva.

Nhung mua một cái O2 hoặc Dopod về xong cài phần mềm trên th́ tiện hơn
Hosted for free by zIFBoards